Ålgräsplanteringen vid Gåsö

Vi har via Länsstyrelsen fått följande information från Göteborgs Universitet:

"Vi besökte Gåsö igår för att göra en vår-inventering av ålgräs med drönare och dropp-video, och passade då på att titta till våra planteringar från förra året.

Först blev vi lite rädda då vi knappt kunde se något ålgräs i drönarbilden, men när vi besökte platsen med vattenkikare hittade vi ålgräs som tycktes täcka hela planteringsområdet, men så glest mellan skotten att det inte syns bra på 100 m höjd (såg nästan nyplanterat ut med ca 25 cm mellan de skott som observerades).

Skottätheten har alltså minskat rejält över vintern, men generellt så tycks överlevnaden ha varit god. Det är fullt normalt att skottätheten minskar med 50% över vintern, men här har kanske minskning varit något större sen i höstas. Sannolikt kopplat till den ganska omfattande krabbskador vi såg i höstas.

Det ska bli intressant och se om tillväxten nu kommer igång och vilken skottäthet vi har i juli-augusti när vi planerar att provta planteringen."

Med vänliga hälsningar
Anders Olsson
Marinbiolog/Naturvårdshandläggare - Naturavdelningen
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län