Segling

SEGELJOLLAR
Gåsö Vänner Tennis och Segelklubb har fyra segeljollar, en Laser, en 2-krona och två RS Quest.
Skötselråd för båtarna finns längre ned på sidan. Frågor om jollarna besvaras av Torgrim Lien, +4791178000.

Du bokar jollarna genom att sätta upp en Gåsökupong på listan i posthuset. Kuponger köper du i kiosken. Samma kuponger gäller för tennis, segeljollar, kajaker och bastu.
Kupongerna kostar 70 kr/st, fem kuponger kostar 300 kr. Är du inte medlem är priset det dubbla.
Ännu inte medlem? Klicka här för information.

SEGLARSKOLA & MATCHRACE
Anmälan görs här.
Datum för seglarskola och Gåsö Matchrace anslås i kalendern.

Skötsel av båtarna

ALLMÄNT
Gåsö Vänner Tennis & Segelklubb äger tre (3) segeljollar, 1 st av typen 2-Krona samt från våren 2015 2 st av typen Topaz Omega.

2-Kronan är en tvåmans centerbordsjolle med storsegel och fock. ( kryssarea ca 10 m2) 2- kronan kan dock med fördel kan seglas av fler än två, tex en familj på fyra. Topaz Omega är något större och bredare samt har ca 14 m2 segelarea i kryssstället. Både 2-Kronan och Topaz Omega är osänkbara och självlänsande, max lasten är ca 250 kg. De är dock ganska lätta jollar ( 160 kg ) och som sådana kan de kapsejsa om man gör ett misstag i frisk vind. 2- Kronan kan då hamna helt uppochner om man inte är snabb nog att räta upp den. Risken är då att masten sätter sig i leran om det är grunt, vilket det är ganska långt ut från Hamnen på Gåsö. En försiktighetsåtgärd är att binda fast en fender i toppen på storseglet före detta hissas. På Topaz Omega finns detta som som standard. Kontrollera att flytenheten sitter ordentligt fast.

Topaz Omega är utrustad med rullfock och focken skall därför alltid sitta uppe. Se till att binda om den inrullade focken med en ända så att den inte kan rulla ut sig när båtarna ligger förtöjda. På både 2-Kronan och Topaz Omega kan storseglen revas.

INNAN AVFÄRD
Kontrollera alltid vindförhållandena innan avfärd. Tumregel: när det precis börjar gå vita gäss är vindstyrkan ca 6 m/sek. Över denna vindstyrka skall man vara försiktig med att gå ut om man inte har god vana vid jollesegling.

TRIMNINGSTIPS
En jolle skall seglas nästan helt upprätt, speciellt i frisk vind; ju mer krängning ju mer lovgirig och svårhanterlig blir båten. I lätt vind skall man däremot sträva efter en liten krängning.

1) Dikt bidevind: focken skotas in helt ( hårdare vid mer vind) och kicktaljan ( som håller ner storbommen) skall sättas an (hårdare vid mer vind) När kicktaljan är satt används storskotet huvudsakligen till att justera seglets vinkel tvärskepps. Styr nära vinden så att det är tendens till inslag i fockens förlik ( speciellt i frisk vind) och parera krängningen med att slacka och skota hem ett par decimeter på storskotet.

2) Undanvind: Styr inte en kurs med vinden in rakt akterifrån, speciellt inte i frisk vind. Detta ökar risken för pendling och kapsejsning. Lova istället 5-10 grader. Se till att kicktaljan är satt, men slacka den något på frisk undanvind!

Besättningen skall sitta ungefär midskepps. Längre förut i lätt vind än i frisk vind. Rorsman just akter om skotbänken och gasten för om skotbänken. Båten skall flyta som den gör utan besättning ombord. Sitt inte för långt akterut och sitt heller inte för långt isär; centrera vikten långskepps! På undanvind kan man sitta ännu litet längre förut, om inte vinden är för frisk, vindens kraft trycker ner båtens förskepp, då måste alla ombord flytta sig akter över.

SKÖTSEL AV SEGELJOLLARNA:
För att båtarna skall bibehållas i seglingsdugligt skick hela säsongen är det viktigt att vi sköter dem på ett bra sätt. De har sina platser på Norra Bryggans nordsida, mellan Y- bommar.

  • FÖRTÖJ DEM ORDENTLIGT . FYRA FÖRTÖJNINGSTAMPAR SKALL DET VARA, 2 I AKTERN, 2 I FÖREN, MED GUMMIFJÄDRAR.
  • BÅTARNA SKALL LIGGA MED STÄVEN MOT SÖDER.
  • RULLA IHOP STORSEGLET OCH BESLÅ DET PÅ BOMMEN, RULLA IN FOCKEN OCH BIND OM DEN. 2-KRONAN: LÄGG FOCKEN I PÅSEN UNDER MASTTOFTEN. LÄGG PÅ BOMKAPELLET. BIND OM SEGLET ORDENTLIGT MED TEX STORSKOTETS ÄNDA SÅ ATT INGEN UTRUSTNING BLÅSER BORT.
  • KONTROLLERA UTRUSTNINGEN. DET SKALL FINNAS EN PADDEL I VARJE BÅT. FLYTTA INTE NÅGRA BESLAG ELLER SCHAKLAR.
  • 2-KRONAN: LOSSA ABSOLUT INTE SURRNINGEN SOM HÅLLER FAST CENTERBORDET. RISK FINNS DÅ ATT CENTERBORDET RAMLAR UR VID KAPSEJSNING. DET ÄR FYLLT MED BLY OCH SJUNKER DÄRFÖR.
  • GLÖM INTE ATT SKÖLJA AV BÅTEN OM DEN BLIVIT SMUTSIG
  • RAPPORTERA OM NÅGOT GÅTT SÖNDER ELLER SAKNAS (till Seglingsansvarig GTSK)
TREVLIG SEGLATS!!
Gåsö Vänner Tennis & Segel Klubb