Ansvarsfördelning VA-Nät

AVLOPSSNÄT:
Samfälligheten ansvarar för de delar av avloppsnätet och pumpstationer som listas nedan:
* Pumpstationen vid Kanalbryggan inklusive avloppsledningen över till fastlandet.
* Pumpstationen i Tullen inklusive ledningen till pumpstationen vid Kanalbryggan.
* Huvudledningen från pumpstationen vid Kanalbryggan bort mot Gråfålevat.
* Huvudledningen in i byn så långt självfallsledningen sträcker sig.

För övriga avloppsledningar, pumpar och tuggers som ansluter till samfällighetens nät ansvarar de som nyttjar dessa, enskilda hushåll eller i grupp med andra hushåll.


VATTENLEDNINGSNÄT:
Samfälligheten ansvarar för de delar av vattenledningsnätet fram till respektive hushålls avstängningskran som skall finnas utanför byggnaden. Respektive husägare eller hushåll skall ansvara för att vattnet är avstängt under vinteravstängningsperioden.