Blåsig inledning på 2020

Stormarna har avlöst varandra under ett par veckor nu. Lennart Tham meddelade förra veckan att ”med undantag av några dagar hit och dit har vi haft mellan ca 17 och 27 sek/m. Till detta kommer vattennivån. I förra stormen, som tyvärr var sydlig vilket innebär att vinden låg på, var nivån runt 110 över normal, idag runt 125. Vågorna och högvattnet får Kanalbryggan att se ut som ett farligt brott, runt en tredjedel av Ångbåtsbryggan under vatten, halva Lunneviksängen under vatten, etc., etc. Dock, husen har klarat sig bra efter en inspektionsrunda, ngn tegelpanna hit eller dit, ngt stuprör, men inget dramatiskt.

Dock, yttre delen av Kanalbryggan hänger på trekvarten (badtrappan bärgad och ligger vid posthuset), pontonen vid Jollebryggan ligger på svaj (inget märkvärdigt). Avloppsledningen till Lunnevik ligger som Midgårdsormen (heller inget akut). Containrarna har åkt på sniskan och containern för vitt glas har blåst bort – återfanns lite senare vid förlängningen av Norra bryggan. Den ligger på några meters
djup mellan de två första y-bommarna. För övrigt inget mer än otroliga mängder plast och annat skräp”.

Samfälligheten är i skrivande stund i diskussion med Allfix för underhåll / åtgärd på bryggor och badstegar