BOULEBANAN KLAR

Boulebanan är nu renoverad och klar för spel. Tack till familjerna Gjötterberg/Berg/Kroon för koordineringen och alla frivillga insatser. Viktigt nu att banan används och att den vattnas och vältas regelbunden. Bra om man håller gräset kort runt ikring.