Bygglovsärende 1:112 Hotellet

Här är underlaget för den ansökan som är inskickad för Hotellet/ Solpallen.