Bygglovsärende 12 maj 2020

Familjen Zetterquist har ansökt om bygglov för att ersätta ett fönster med en dörr. Familjerna Fremont, Sven Sahlin, Ramberg, Daun och Zechmaister/Boltenstern är tillfrågade och samtliga har sagt ja.
Kommunen har beviljat bygglov enligt bifogade handlingar.