Bygglovsärende 2 november 2014

Philip Rydén, om / ny / utbyggnad sjöbod.
Klicka här för att se ritning.