Bygglovsärende 2 september 2014

Fam Cullberg, ombyggnad brygga och räcke, sjöbod.
Klicka här för att se ritning.