Bygglovsärende 26 april 2012

Ingemarsdotter Fredriksson; ny skorsten, Höjden.
Klicka här för att se ritning.