Bygglovsärende 4 augusti 2014

Fam Tengroth: Nybyggnation, sjöbod.
Klicka här för att se ritning.