Eklunden restaurerad!

Leif Thelandersson lät under 1980-talet röja och plantera ut ett 50-tal ekar på den plats där strandhotellets gamla trätennisbana låg (dvs. på vänster sida av vägen till Lunnevik från byn sett). Han lät sedan under åren bekosta fyra stycken röjningar av området för att ge de unga ekarna en möjlighet att växa till sig. Den sista röjningen gjordes för över 10 år sedan. Initiativet av Leif att skapa en liten eklund i den tidigare helt förslyade marken var mycket uppskattat av gåsöborna.

I dag är läget akut för området. Några av ekarna har strukit med, några få har etablerat sig väl med stora kronor men de flesta för idag en ganska tynande tillvaro i skuggan av sly, björk och annat och riskerar på sikt att inte klara sig.

Rikard Tham har under januari 2017 genomfört en fantastisk rekonstruktion:

All sly av hacktorn, al, etc. samt björk röjt med klinga och motorsåg. Området grovkrattat. Det röjda lagts i mindre högar och eldats upp på plats. Större trädrötter av rotskottsskjutande träd som t.ex. al och björk behandlade med ekoplugg

Efter denna stora punktinsats behöver mindre slyröjning genomföras ungefär vartannat år fram tills ekkronorna har blivit så pass stora att de skuggar och därmed hämmar slybildning. Detta kan med fördel göras som ideella sommarprojekt. Ett bra exempel på detta är de fyra-fem ekarna som Gunnar Mårtensson planterat intill Trädet (idag Långträet)