Förtöjning vid y-bommar

Förtöj båten så att med sträckta tampar, fören hamnar 30 - 40 cm från bryggan. Båten skall vara så förtöjd att det
absolut inte går att dra in den ända in till bryggan! Använd en förtöjningstamp från ”varje hörn på båten” till bommarna så att båten hålls centrerad mellan bommarna. Förtamparna och aktertamparna skall vara så riktade och korta att båten inte driver in mot bryggan eller att båten driver ut från bryggan.

Förtöjningstamparna skall vara försedda med fjädrande ryckdämpare, helst av gummi för att inte orsaka skador.

Båt och bommar gungar nästan alltid i otakt och för att undvika skador skall tamparna ej gå vinkelrät ut från båten/bommen.

Använd lämpliga fendrar på båtens båda sidor. Båten får inte ligga så trångt att fendrarna kläms fast mellan båt och bom. Bäst är att sätta fast fendrarna längs med bommarna.

Beroende på båtens längd i förhållande till bommarna - om bommarna är längre än båten - kan något av alternativen 2 eller 3 användas. Klicka på bilden för att se även dessa alternativ!