GÅSÖS HUS

Två oberoende projekt på samma tema genomförs under 2018 - dokumentation av Gåsös hus. Martin Zetterquist och GTSK har informerat i separat mailutskick, men eftersom det kanske finns oklarheter kvar förklarar Martin nedan hur allt hänger ihop:

"Vi i GTSK har via en arbetsgrupp just satt igång ett projekt för att uppdatera den ”huskatalog” vi gjorde 2008. Vi kallar den tills vidare ”Gåsö Husbok 2018”. Det var denna jag informerade om i ett mejl-utskick till alla gåsöbor i förra veckan. Vår förhoppning är att alla/många vill vara med och bidra med sina texter och bilder om sina hus för att få den så heltäckande som möjligt. Den bygger helt på material från var och en husägare på Gåsö och avser att först och främst göra en dokumentation av hur det ser ut på Gåsö idag, 2017/18.

Sedan råkar det vara så att Erik Sundström alias Skaftö Bokmaskin har ett eget projekt kallat ”De bodde på Gåsö” som lite oturligt ligger ungefär samtidigt. Jag informerade även om detta i mejlutskicket. Han ambition är att dokumentera historien, lite som Tore Gjötterbergs bok, fast kanske ännu mer djuplodande. Vet ingenting om hur han gått tillväga eller vad han har på fötterna.

Det finns ingen koppling mellan GTSK och Skaftö Bokmaskin. Jag har pratat med Erik och vi är överens om att från båda håll vara noga med att informera att det är två helt skilda produktioner som lever varsina liv, dock tyvärr samtidigt eftersom det lär skapa förvirring.

(Angående innehållets i Skaftö Bokmaskins bok så kan jag hålla med om att det finns konstigheter, iaf angående vårt hus (Zetterquist, hus 119), jag har påpekat dessa för Erik.)"