GÅSÖS KOSSOR TILL KALVHAGEN

Runt månadsskiftet augusti-september kommer korna att släppas in i Kalvhagen för efterbete.

Håkan kommer att öppna upp i stängslingen söderut på Mjölkängen vid redskapsskjulet och på så sätt ge möjlighet för korna att röra sig fritt mellan Mjölkängen och Kalvhagen”