Hamnprojektet - Finputsen

Lars Murbeck:
Så har då de sista Y-bommarna på Norra bryggan kommit på plats, om än lite provisoriskt - lite bultar saknas och vissa förstärkningar skall göras. Och så skall till sist vattnet kopplas in.

Så i stort sett är hamnen klar - och så här ser det ut.

För den som är osäker på båtplatsens placering är det nu uppsatt placeringsskiss på anslagstavlan vid posthuset