I Stället för Elkabel

VATTENFALL vill ju lägga ny kabel under fjorden till Gåsö.

Samtidigt testar konkurrenten e on ett helt nytt grepp på Åstön utanför Timrå - ett lokalt mikronät för 200 invånare. Helt självförsörjande och baserat på förnybar energi.

VARFÖR inte även på Gåsö??

Uppmärksamheten är stor; ett axplock nedan:
http://www.svd.se/svenska-orten-blir-helt-sjalvsforsorjande
http://www.nyteknik.se/nyheter/svensk-o-far-nat-for-200-personer-6336234
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/aston-sjalvforsorjande
http://www.st.nu/medelpad/timra/aston-valdes-till-unikt-testprojekt-for-fornybar-energi