Ingen vinterförvaring i Stockevik

Stockeviks hamnkapten understryker att Gåsöbor inte på egen hand kan lägga upp båtar på deras strand.

Alternativ för vinterupptagning är ramperna i Fiskebäckskil & Grundsund alt Hamnkranen i Stockevik med båtkärra som sedan kan ställas på varvets område.

Kontakta hamnkapten@stockevik.se för mer info