Inget vatten till Påsk!

Prognosen talar om ihållande minusgrader flera dagar i sträck och då kan vi inte ens sätta på kranen vid postboden. Dessutom är sannolikt vissa avlopp frusna. Tjälen lär vara 30-40 cm djup.

Lennart Tham rapporterar att den stora avloppsbrunnen är frusen så pumparna kan inte startas. Att fylla på mer avlopp kan orsaka problem och eventuellt skador.

Allfix kommer ut till Gåsö på måndag 26 mars för inspektion / ev åtgärd av vattentanken. Dennis skall också ut då och göra en del förberedelser samt försöka få ihop Lunneviksledningen.