Kommande Bygglovsärende

Ulrika Laurin meddelar följande planer för byggnad 358:
Jag vill informera Samfällighetsföreningen om att jag håller på att planera för renovering och ombyggnad av byggnad 358, det ”grå huset”. Jag hoppas att hinna med arbetet under vintern och våren.
> Se skiss här

Skillnader mot befintligt utseende är: Utbyggnad norrut: pulpettak ersätts av sadeltak. Entredörrar och fönsters placering och utseende ändras Utbyggnad österut med balkong rivs och ersätts av en altan. Utanpåliggande trapphus ersätts med nytt liknande trapphus Huset får ny färgsättning, ljusa färger i traditionell stil
Trädgårdsbod
Jag skulle vilja placera en trädgårdsbod i hörnet av gräsmattan bakom grå huset mot byggnad 361. Jag vet inte om jag behöver be Samfällighetsföreningen om lov att göra detta men vill lyfta frågan här. Jag har bifogat en karta över Lunnevik med föreslaget läge på boden. Jag och ägarna till byggnad 361 och 360, Madeleine och Samuel Wallenstam, diskuterar att dela på denna bod.
> Se karta här