Midsommar & Gåsöspelen räddade!

GTSK vill rikta ett stort tack till Karin, Lotta och Ebba Valinder för att ha klivit fram och erbjudit sig att föra gåsös midsommartradition vidare!

Därtill ett lika stort tack till Stephanie och Jonas Bergström för att stötta Maria och Filip Francke i arbetet med gåsöspelen!