Ny och säkrare el på Gåsö

Som de flesta vet har Vattenfall genomfört sin planerade ombyggnad av elnätet under senhösten och vintern. Dragningen utgår från Lunnevik där ett nytt transformatorhus är byggt i den östra kanten av ängen. Arbetet har inneburit en stor åverkan i samband med schaktningen av stigen från Lunnevik fram till och med den del av stigen som möter berghällarna på väg till Bunnäskilen. Återställandet har påbörjats i veckan (se bifogade bilder) i samråd med företrädare från Gåsö Samfällighetsförening och andra berörda.
Själva ombyggnaden har gått utan tekniska missöden vilket innebär att målsättningen med entreprenaden uppfyllts.

Mer bilder finns här