Offerter Elavtal till Gåsöbor

Styrelsen har under verksamhetsåret gjort en översyn av Gåsös samtliga elavtal, dels för att byta till hållbart genererad el, dels för att om möjligt sänka kostnaderna. Vi har nu lyckats med bägge vilket är mycket glädjande!

Vi har även kontaktat Vattenfall och Fortum och bett dem att ta fram konkurrensmässiga offerter till samtliga hushåll på Gåsö. Vi misstänker som bekant att många inte gjort aktiva val av elleverantör samt att vi får bättre villkor om vi agerar som kollektiv i stället för att upphandla individuellt. Vi har givetvis bett bägge leverantörer att ge absolut bästa villkor för ren el!

Vattenfall äger ledningarna till Gåsö och säljer även el till samfälligheten (förmodligen också till de flesta hushåll i dag). Fortum har ju en testanläggning på Gåsös vatten för att utvinna vågkraft. De avser att ta denna i kommersiell drift under våren 2015 och det är häftigt att vi nu kan värma och lysa upp vår ö med hjälp av vågorna utanför!

Fortum skriver själva att "Vi erbjuder därför ett miljötillval vi kallar "Våg och Vind" som innebär att du får så mycket el från vågkraftsparken utanför Gåsö som vi förmår producera och resten av din elanvändning levereras från våra vindkraftverk."

Parallellt med denna offertanmodan påbörjar vi undersökning av förutsättningarna till ersättning från Fortum för den våg-el de kommer att sälja.

Nedan finns två erbjudanden samtliga Gåsöbor kan ta ställning till. Väl medvtna om att dessa är tidsbegränsade kan vi alltid be om uppdaterade offerter över tid