Proppen har gått!

Arne Flodin
Även publicerad i Gåsöguiden 2012

Påsken 2012 betedde sig elen på ön en aning märkligt - den kom och gick, fanns i vissa uttag och inte andra och ibland lyste lamporna bara lite svagt. Vad beror detta på?

Det ska jag försöka svara på. Men det här med el är lite krångligt att förklara. För dig som inte är så intresserad av el utan bara vill att den ska fungera - hoppa över texten och läs bara punktlistan och uppmaningen längst ner.

Om säkringarna
Från kraftstationen, via ledningar och kablar, skyddas anläggningar och nät av säkringar hela vägen in till ditt hus. På Gåsö har vi en transformatorstation. Från denna går ett nät med kraftkablar till ett flertal så kallade kabelskåp. Där är serviskabeln till ditt hus avsäkrad. Nästa säkring är din huvudsäkring inne vid din elcentral. I centralen finns också ett antal säkringar för dina utgående ledningar i huset.

Och faserna
Nätet, det vill säga kablarna ut från transformatorstationen, består av tre fasledningar - fas ett, två och tre och en nollledning (som har till uppgift att jämna ut belastningen i de övriga).

Och hur de hänger ihop
I nätet finns separata lika stora säkringar, en för varje fasledare och med mindre strömstyrka, så kallad ampere (A), för varje avsäkring ju närmare man kommer huset. Detta för att uppnå selektivitet - att den mindre säkringen ska gå före den större.

Så påverkar det dig
När vi kommer till Gåsö till påsk - kallt och ruggigt - drar vi på med full värme. Alla på en gång. I värsta fall kan alla öns värmefläktar matas från en och samma fas, som då lastas med till exempel 50 fläktar gånger två kilowatt vardera, vilket kräver 400 A på en 250 A-säkring. Denna säkring gör då sitt jobb och löser ut.

Och då inträffar det jag som elektriker fullkomligt jublar över: STRÖMMEN GÅR! Annars ska elen inte synas, alltid fungera, snyggt monterat ska det vara, och inte får det kosta nåt heller. Men det är nu som vi syns, vi elektriker, YEHA!

För att minska belastningen på nätet är det därför viktigt att eleffekten är så jämnt fördelad som möjligt mellan de tre faserna (och "nollan"). Detta gäller också inne i ditt hus.

Några enkla tips:
* Använd fasta radiatorer anslutna till 400 V. Detta ger vid rätt montage en mycket bra fördelning.

* Om ni har fasta radiatorer anslutna till 230 V är det stor risk att fördelningen mellan faserna är bristfällig. Detta kan ni åtgärda genom att låta en elektriker mäta fördelningen och vid behov justera fördelningen.

* Flyttbara radiatorer, värmefläktar, värmefiltar och liknande - ja då gäller stickpropp i vägguttaget, ve och fasa, det ger sämsta möjliga fördelning med stor risk för att en fas blir överbelastad och "proppen går". Gör så här: Sätt inte på full fräs, minska effekten så lågt det går och låt utrustningen arbeta under längre tid i stället. Belastningen på nätet minskar och värmen blir densamma.

Till slut en direkt uppmaning, när ni nu ändå läst ända hit: Gå då direkt fram till din elcentral och tryck på testknappen till jordfelsskyddet. Den är i märkt med ett " T "och i allmänhet blå- eller grönfärgad. Fungerar inte testet, det vill säga om skyddet inte löser ut direkt, så måste du installera ett nytt! (Du återställer skyddet genom att slå till brytaren som sitter på skyddet.)

Ni som inte har ett jordfelsskydd uppmanar jag att låta installera ett sådant, det är en enkel och mycket bra försäkring mot elskador.

Vi får hoppas på värme!