Regnvatten i avloppsrören

Den 4 november 2015 filmades de delar av avloppsnätet som läcker in regnvatten. Filmningen utfördes av personal från Rensman tillsammans med Lennart Tham och Göran Fredriksson. Tajmingen var ”perfekt” - mycket regn och rejält blött i marken och därmed mycket vatten i ledningarna. Det kan först konstateras att den befintliga ritningen på vårt avloppsnät stämmer dåligt med verkligheten, avloppsledningar verkar gå kors och tvärs.

Hur som, vi har hittat inläckage på två olika ställen, ett i den nyanslutna ledningen från von Gåsö, någonstans mellan lekplatsen och Harlings. Den andra och största läckan sker på den ledning som går under Stures Glasveranda mot Hilgers baksida, mitt under gångvägen som går mellan kapellet och Zetterquists framsida. Se "gaso VA filmade avlopp nov-2014" ovan för en bild av det filmade avloppet. Filmade rör har ritats in med rött, och läget för inläckaget markerat i grönt.

Förslag på prioriterade åtgärder rörande VA-systemet har inhämtats. Förutom reparation av läckage kommer pumpar / tuggers att åtgärdas så snart som möjligt (dvs innan vi öppnar ön i påsk). Vad gäller läckaget vill vi så långt möjligt åtgärda detta med hjälp av Gåsös medlemmar och ber er därför ta mental höjd för att bistå med muskelkraft vid någon av långhelgerna i vår. Mer info kommer.

Under rubriken "Dokument" ovan finns också ett förslag till avtalsmall som kan användas om flera fastighetsägare har gemensam anslutning till VA-nätet. Detta på förekommen anledning om ansvarsuppdelningen mellan flera intressenter är oklar och anslutningen behöver repareras.

Slutligen: Eftersom VA-kartan inte stämmer överens med verkligheten till 100% ber vi er alla att titta på hur er anslutning till VA-nätet är markerad. OM detta inte stämmer – vänligen skicka en uppdaterad illustration till styrelsen!