SOMMARENS AKTIVITETER PÅ GÅSÖ

I går nåddes vi av det glädjande beskedet att ”resor för symtomfria personer tillåts inom Sverige”, samtidigt som kända restriktioner såsom social distansering och förbud mot folksamlingar på mer än 50 personer kvarstår.

Vi förväntar oss att detta kommer att gälla under hela sommaren, och har därför beslutat följande:

Midsommarfirande på ängen ställs in. Motivering är rekommendationer från FHM och förbud på mer än 50 personer.

Tennisskola och tennisturnering genomförs med beaktande av FHM rekommendationer, t.ex. sprid ut eventuella åskådare, inga symtom etc

Seglarskola, Gåsö runt och Matchrace genomförs med beaktande av FHM rekommendationer, t.ex. sprid ut eventuella åskådare, inga symtom etc.

Gåsöspel genomförs med följande restriktioner: Riktlinje: Inga åskådare, åtminstone 2 meters lucka mellan de som ändå medföljer. God handhygien samt stanna hemma vid minsta symtom De minsta barnen får ha förälder med sig Grenar för vuxna (dvs över 15 år) ställs in på Lunneviksängen samt vid bryggorna Varpan får genomföras med vuxna symptomfria deltagare med 2 meters lucka Ingen kiosk på spelen på Lunneviksängen eller Varpan för att undvika folksamlingar Prisutdelning på "torget" ställs in - priser delas ut i samband med respektive tävlingsgren
Golfturnering genomförs med beaktande av FHM rekommendationer

Kiosken öppen som planerat, maxantal på verandan beslutas innan öppning och gles (2 m lucka) kö ut på gräset nedanför Hillebo förordas. Extra noga med hygienen för personalen. Inga symtom naturligtvis

Auktionen och festen ställs in. Motivering: rekommendationerna från FHM och förbud mot folksamlingar med mer än 50 personer. I stället för auktionen uppmanar vi alla att baka och skänka både bröd och kakor med mera såsom honung, bär och liknande till kiosken där man sedan kan köpa dessa saker under sommaren. Frysen i kiosken kan nyttjas om det inte går åt direkt. Detta kan gärna pågå under hela sommaren så länge kiosken är öppen.

Kulturevenemang ställs in. Motivering: rekommendationerna från FHM och förbud mot folksamlingar med mer än 50 personer.

Bouleturnering. Vi avvaktar. I så fall med beaktande av FHM rekommendationer och max 50 platser vid eventuell turnerin

Årsmöten. Avsikten är att genomföra dessa med begränsat antal deltagande i kapellet samt online möte via dator/telefon för flertalet (t.ex. Zoom). Samordning pågår mellan föreningarna kring detta, avvakta anslag/kallelse. 2 meters lucka gäller i så fall i kapellet.

Brandövning – ambitionen är att genomföra någon gång under sommaren med hänsyn tagen till då rådande rekommendationer från FHM – mer info följer.