SOPFRÅGAN - Bakgrund

Under sommaren 2015 genomfördes ett första steg i att förbättra avfallshanteringen på Gåsö. Vi kom överens med Lysekils kommuns entreprenör Rambo att sortera ut hushållsavfall för produktion av biogas. Varje hushåll fick möjlighet att slänga matrester i kompostpåsar, som lämnades i separata avfallskärl, varvid beläggningen i den normala containern minskade. Försöket får anses vara lyckat då de gröna kärlen fylldes ganska snabbt, ohanterlig lukt av soptipp uteblev och det praktiska handhavandet att rulla tunnorna till och från Ångbåtsbryggan fungerade väl.

I diskussionerna med Rambo var de tydliga med sina intentioner att så snart möjligt upphöra med hämtning av avfall från öar utan fast förbindelse, och i stället hänvisa kunderna till sorteringsstationer på fastlandet. Planeringen var under våren 2015 i full gång, och man avvaktade "endast de politiska besluten" för att kunna verkställa. Styrelsen informerade om detta vid årsstämman 2015.