status vatten

Vattnet kopplas på fullt ut under eftermiddagen fredag 8 april.
Dennis har varit på Gåsö sedan i måndags 4 april. Vattnet till cisternen, som nu är åtgärdad, sätts på torsdag em. Tullens vatten fredag förmiddag, resterande fredag eftermiddag, efter reparationer i ett par hus.