Uppdatering november 2017

Detta maratonämne är nu vid målsnöret. Som de flesta vet upphör Rambo med nuvarande sophämtning 1 april 2018. Deras förslag till lösning är att alla gåsöbor tar med sig sopor till fastlandet och sorterar vid av Rambo anvisad sopstation.

Som de flesta också vet har Gåsö tillsammans med Stora och Lilla Kornö jobbat på att hitta en alternativ lösning, varvid öarna med kommunens goda minne tar över ansvaret för sophämtning på respektive ö. Turerna och uppläggen i frågan har varit många, och vi har valt att inte publicera alla möjliga förslag som varit uppe för granskning. Därav det stora tidsgapet från senaste inlägget här.

De goda nyheterna är att vid mötet med Rambo och transportören i går klubbades en principöverenskommelse.

Nedan finns två bilagor; en som förklarar hur sophanteringen är tänkt att fungera samt en fullmakt som varje sop-abonnent måste underteckna och returnera till samfällighetens styrelse senast 1 februari 2018. Bägge bilagorna finns i två format - word och pdf. Fullmakt kan antingen skickas via vanlig post eller scannas / fotograferas och skickas via e-mail (adress är angiven längst ned på fullmakten).