Vårtips inför öppning

Länsförsäkringar skickade ut följande enkla tips inför öppning av fritidshus efter en lång och kall vinter:Rensa hängrännor och rensgaller på stuprören, skräp och löv samlas ofta där under vinternSe till att avrinningen från huset är i funktionRensa dräneringsbrunnar om sådana finnsHar du utkastare på fasaden? Kontrollera att denna inte frusit sönderKontrollera ledningar och andra vatteninstallationer inomhus för att undvika läckage när du släpper på vattnetKontrollera så att slangar till diskmaskin eller tvättmaskin inte fått skador av gnagare som råttor eller möss