Vattenfall Gräver

Vattenfall aviserade i somras att de behövde byta ut elkabel samt ett kabelskåp på Gåsö. Detta arbete är avslutat, men det återstår en hel del stensättning som inte kan göras pga väder förrän till våren.

Lennart Tham har följt arbetet och därtill haft långa samtal med Vattenfall om kabel från fastlandet, nya transformatorstationer och nya el-ledningar då vår nuvarande infrastruktur är både gammal, otillräcklig och väderkänslig.

Vattenfall har precis återkommit och meddelat hur de tänker sig den fortsatta processen. Projekttiden är start direkt efter påsk och fram till skolavslutning och fortsatt under hösten 2016. 2 st Transformatorer; 2x2x2 meter Ny dragning av elkabel i fjorden Ny dragning av kabel på land Samfälligheten bevakar ärendet och har involverat Arne Flodin och Ulf Rosengren att kommentera dragning samt föreslagen placering av transformatorerna enligt nedan. Mer info kommer när vi har den.