Vattenprov Bybrunnen 18 jun 2018

Här bifogas rapport från provtagning av vattnet i bybrunnen den 18 juni.

I korthet kan följande sägas om de viktigaste resultaten. Mycket bättre än för två år sedan men fortfarande klassat som otjänligt vad gäller E-colibakterier.

Man bör alltså koka vattnet om det ska drickas. Man ska också notera att kraven är satta utifrån att det är en enskild brunn. För en mer allmän är kraven strängare. Pumpningen som Tomas Hall fixat för bättre omsättning verkar dock ha haft stor effekt. Tack, Tomas!

De viktigaste parametrarna: Årets värde/riktvärde/2016-värde Odlingsbara mikroorganismer: 1000/1000/>3000 E-colibakterier: 12/10/30 Dvs fortfarande otjänligt men med liten marginal. Koliforma bakterier 37gr C: 410/500/1200 Färg: 50/30/50 pH: 5,9/<6,5/5,8 Järn: 0,93/0,50/0,99