Adressregister GTSK

Stämmer uppgifterna i Gåsöguiden? Se senaste utgåvan som du hittar här