Gåsöguidens redaktion


ANSVARIG UTGIVARE
Gustaf Dahlberg
070-508 86 60

CHEFREDAKTÖR
Ida Berg
073-322 86 69 

FORMGIVARE
Martin Zetterquist
070-859 55 22

ANNONSER, MEDLEMMAR & TELEFONLISTA
Maria Stackelberg
070-734 43 24
TRYCK
Maria och Magnus Iversén
Göteborgstryckeriet
070-668 0821
www.gbgt.se