ÖVRIGA SPORTER

Vid sidan av tennis och segling organiseratr GTSK även gåsögolfen, samt ansvarar för boulebana och kajaker.