ANMÄLAN TILL GÅSÖAKTIVITETER

medlemsskap


Vår strävan är att så många som möjligt på ön ska vara medlemmar i GTSK.
Om du är gäst eller Gåsöbo och inte redan är medlem blir du automatiskt sommarmedlem för ett mindre belopp när du anmäler dig till våra olika aktiviteter. Junior 90 kr och senior 140 kr.
Välkomna till våra aktiviteter!

Här kan du anmäla dig till 3 årsmedlemsskap.