Boule

Välkommen att använda boulebanan som finns på vänster sida efter Panget på väg ut ur Gåsö by. Det är gratis att spela, du behöver bara ta med dig dina egna bouleklot. Bokning behövs inte heller. Men tänk på de kringboende så du inte stör efter klockan 21! Banan har redan utnyttjats flitigt och spelet lockar även många som kanske av olika anledningar varken spelar tennis eller seglar och som här finner en lämplig motions- och umgängesform.

Alltså! Bienvenue à ”Boulodrome de Gåsö”.

SPELA BOULE
Det tar ungefär tio minuter att lära sig att spela boule, men man får hålla på i många år innan man behärskar alla taktiska och tekniska finesser. Boule är en utpräglad precisionssport kombinerad med otaliga taktiska varianter. I boule spelar man antingen tre mot tre (trippel), två mot två (dubbel) eller en mot en (singel). I trippel har varje spelare två klot. I dubbel och singel har man tre klot var. Kloten är av metall och man spelar på grus. Man spelar sina klot mot en liten målkula (lillen) och spelet går ut på att man får poäng för de klot det egna laget har placerat närmare lillen än motståndarens bästa klot.

Spelet börjar genom att man lottar om vem som ska kasta lillen. En spelare i det lag som vann lotten ritar en ring i gruset och kastar ut lillen mellan 6 och 10 meter. Omgången spelas sedan från denna ring, och det är alltid det lag som inte är närmast lillen som spelar nästa klot. I vilken ordning man spelar sina klot inom laget avgör man själv. Det fi nns alltså ingen speciell ”turordning”.

Den uppkomna situationen avgör vem i laget som spelar. När alla spelare spelat sina klot är omgången slut och man räknar ihop poängen innan nästa omgång börjar. Det lag som fick poäng i omgången gör en ny ring och kastar ut lillen igen. Först till tretton poäng vinner.

LÄGGA
När du försöker kasta ditt klot så nära lillen som möjligt kallas det att du lägger. När man lägger brukar man antingen stå upp, med lätt böjda ben, eller sitta ner på huk. Du kan välja mellan att kasta med hög båge och nedslaget nära lillen (plombering) eller att rulla klotet fram mot lillen. Skickliga läggare låter underlaget avgöra hur kastet ska utföras. Om du har underskruv på klotet stannar det fortare och är lättare att kontrollera. Efterhand som du övar upp skickligheten kan du börja med sidskruvar åt höger eller vänster, alltefter vad spelsituationen kräver.

SKJUTA
Ganska ofta är det bättre att skjuta än att lägga. Att skjuta betyder att du försöker träffa motståndarens klot med ditt eget klot. Då man skjuter blir resultatet i regel bäst om man står med lätt böjda ben och pendlar med armen i en mjuk rörelse. Som skytt försöker man i regel träffa motståndarens klot, utan att det egna klotet slår i marken först. Avståndsbedömningen och precisionen måste vara exakt. Om du träffar riktigt rent kommer ditt skytteklot att byta plats med det klot du siktade på. Det kallas ”carreau” och är boulens motsvarighet till golfens ”hole in one” eller bowlingens ”strike”.

TÄNKA
Det taktiska inslaget i spelet är stort och man ställs hela tiden inför frågan om man ska lägga eller skjuta. Man måste avgöra var man ska försöka lägga sitt klot, framför lillen, eller intill ett motståndarklot. Skickliga skyttar bestämmer sig för om de ska träffa motståndarens klot rakt framifrån eller på sidan, till exempel för att försöka träffa två 45 motståndarklot med samma skott.Som en extra krydda kan man också fl ytta lillen till en ny position genom att lägga eller skjuta på lillen. Då uppstår en helt ny situation och det blir ofta många poäng, men inte alltid till det lag som flyttade lillen.

MÄTA
Ibland avgör endast tiondelar av en millimeter vilket klot som är närmast lillen. Ett måttband hör förstås till boulespelarens grundutrustning.

> Handen - Lägg klotet i handen och håll om det försiktigt, ungefär som om det vore ett ägg. Vänd handen. Handflatan och klotet hamnar då nedåt.
> Foten - Foten ska stå bredvid den andra foten, innanför ringen och stadigt på jorden.
> Armen - Armen ska beskriva en mjuk pendlande rörelse.
> Hjärnan - Kan du utöva allt detta samtidigt, ja då är du helt enkelt född till boulespelare.