Jerk Harling

GTSKs grundare och hedersordförande
Jerk Harling gisk bort 2018 efter en tids sjukdom. Jerk var en Gåsöprofil och en eldsjäl inom mycket på ön. En av de stora avtrycken var Jerks grundande av Gåsö Tennisklubb 1980 där han också var föreningens ordförande 1980-84. Flera år var Jerk också GTSKs Hedersordförande som bevis på de stora insatserna för Gåsös tennis- och sedermera även seglingsverksamhet. Jerk tog inte bara initiativ till nybyggnation av tennisbanan utan även initiativ till seglarskolan som fostrat så många av öns seglare, däribland undertecknad. Seglarskolan bedrevs exempelvis de första åren i familjen Harlings sjöbod vid ångbåtsbryggan.
Jerk har verkligen bidragit till att barn, ungdomar och vuxna ska få en härlig och givande vistelse på Gåsö och grundat en förening som gått från ett litet antal medlemmar vid starten till att nu omfatta över 500  medlemmar i en mycket välmående förening som sjuder av liv, engagemang och bra idéer. Tennis och segling är hörnstenarna men på senare år omfattas ännu fler aktiviteter, sociala evenemang och verksamheter. En sådan är kiosken som också bidrar till ungdomars meningsfulla sysselsättning och glädje för alla på ön.

Jerk var en heders- och gentleman som alltid tog sig tid och kom med insiktsfulla synpunkter och roliga historier. Han satte stort värde i att lära sig av de som varit med förr såsom Gunnar Jakobsson och Mattias Andersson och var alltid vetgirig och en god granne. Att Jerk dessutom förde sig med stil och klass och alltid stod för god sportmanship understryker hur GTSK vill prägla verksamheten och värderingarna i föreningen även framöver.
 
Jerk lämnar efter sig ett stort tomrum och saknaden är stor. Vi är många som aldrig glömmer Jerk och hans insatser för Gåsö. Gåsö Vänner Tennis och Segelklubbs styrelse kommer ömt vårda minnet av Jerk och verka för att de traditioner och värderingar som skapats av honom och andra medgrundare lever vidare och utvecklas mot framtiden. Vi kommer fortsätta sträva efter målbilden om den bästa sommaren någonsin.
 
Henrik Plym-Forshell
Ordförande GTSK
2018-02-12