Inför Stämman

Här anslås relevanta dokument inför årsstämman.
Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 15 juni. 

Årsmöte i Gåsö Kapell lördag 20 juli 2024 kl 14:00 - kallelse nedan - välkomna! /Styrelsen