Gåsös Maskiner

Fr.o.m. 2011 har vi flyttat alla maskiner som är väderkänsliga från Tjurhuset till ett nytt förråd i Gamla Posthuset.

Vi har röjsågar och andra redskap som används vid våra slåtterdagar och som du som medlem i Gåsö Natur och Viltvårdsförening kan använda runt ditt eget hus och trädgård.

När du lånar verktyg eller maskiner så skall dessa tillbaka till sin plats och om det är något som är felaktigt eller som går sönder, vänligen meddela ansvarig (står under styrelsefliken) så att nästa person kan få samma möjligheter att använda våra maskiner..