Naturen på Gåsö

Det är i samfällighetsföreningens naturvårdsutskott som alla intressefrågor avseende Gåsö Naturvårdsområde hanteras gentemot Länsstyrelse och förvaltaren Västkuststiftelsen.

Under 2018 har ny skötselplan för naturvårdsområdet antagits och förvaltningen har övergått till Västkuststiftelsen. Naturvårdsutskottet ser med tillförsikt fram emot att den nya förvaltaren till fullo skall följa riktlinjerna i den nya skötselplanen.

Naturvårdsutskottet äger och ansvarar också för de gemensamma maskiner som används till naturvården på Gåsö. Utskottet organiserar också de gemensamma arbetsdagar som årligen genomförs. Strandstädningar, slåtterarbeten och potatisodling är exempel på dessa arbeten.

Det är utskottets ambition att utveckla och sprida intresset för den unika naturen på Gåsö. Vi behöver också se över möjligheten att öka våra intäkter. Reparation och underhåll av de gemensamma maskinerna kostar stora pengar. Den obligatoriska naturvårdsavgiften på 150kr/hushåll samt att GTSK skänker halva överskottet från deras årliga auktion, räcker inte till för långsiktigt finansiera inköp och underhåll av maskiner.

Mer information om Västkuststiftelsen finns här.
Information om vår djurhållare Håkan Magnusson finns här.

GÅSÖ NATURVÅRDSUTSKOTT BESTÅR AV:
Göran Fredriksson
mail: goran@fredrikssons.com
mobil: 070-776 2060

Ulf Tengroth
mail: ulf.tengroth@ekan.com
mobil: 070-589 0300