Restaurering av ålgräs

23 april 2019: I samarbete med Göteborgs universitet bedriver Länsstyrelsen EU-projektet Förvaltning och återställande av ålgräsängar. Under sommaren 2019 kommer en större ålgräsrestaurering att genomföras vid Gåsö. Läs mer om detta i bifogat informationsbrev.

Uppdatering från Länsstyrelsen 16 augusti 2019
(klicka på bilden för förstoring):

Årets ålgräsrestaurering i Kalvhagefjorden på Gåsö slutfördes den 26 juni. Dykarna hade då skördat och planterat 16 000 ålgrässkott över en yta av 1 600 kvadratmeter.
Skotten planterades i 4 områden som var 400 kvadratmeter stora. I 3 av områdena planterades ålgrässkotten i olika stora schackmönster, medan ett av områdena planterades heltäckande. Alla områden hade dock samma skottäthet (16 skott/m2). Planteringarna syns i den undre delen av bilden nedan, som är tagen drygt 2 veckor efter att årets arbete slutfördes.
De olika planteringsmönstren kommer senare att utvärderas för att kunna optimera metodiken.
Vid kontrollen i augusti visade alla 4 områden positiv tillväxt och ålgrässkotten var generellt rena och fina. Nästa kontroll blir i september, då planerar man även att ta nya drönarbilder.

  I april nästa år kommer vi undersöka hur ålgräset överlevt vintern och om resultaten är lyckade kommer eventuellt ytterligare planteringar genomföras sommaren 2020

Uppdatering från Länsstyrelsen 14 oktober 2019
(klicka på bilden för förstoring):

Vi gjorde en slutavläsning för säsongen på Gåsö i onsdags med drönarfoto och skotträkning. Inkluderat hittas ett drönarfoto av planteringarna från den 10 oktober.
Som ni kan se lever planteringarna fortfarande in alla områden. Tillväxten var dock inte riktigt vad vi hoppas på, med tätheter runt 40-50 skott per m2 (de var runt 30 skott/m2 i juli). Vi hade hoppats på skottätheter runt 90 skott/m2 (som 2015).

 Vi såg sönderrivna skott i nästan alla provrutor vilket tyder på omfattande skador från krabbor, och ålgräset var också ganska överväxt med fintrådiga alger, och såg lite risigt ut. Det är dock ganska sent på hösten då ålgräset börjar tackla av (naturligt att se lite trött us så här års), och med fallande vattentemperaturer borde krabborna aktivitet avta. Vi tror och hoppas därför att alla planteringar ska överleva vintern.

Sammanfattningsvis: god överlevnad och positiv tillväxt den första säsongen (ca 2x antalet planterade skott), men lite varning på att planteringarna är störda av krabbor och fintrådiga alger.

Nytt Stängsel


Västkuststiftelsen vill stängsla av berget mellan Mjölkängarna och Lunnevik. Se bild längre med med förklaring.
Tanken är att när korna släpps för bete av Lunneviksängarna, som normalt är väldigt blöta, krävs det ett område som är torrt där korna kan idissla. Stängslingens syfte är också att vi skall slippa att korna transporteras längs stigen vid Lien och Ingemarsdotter.

Västkustsstiftelsen röjde berget i november och tog då ner väldigt mycket buskage framförallt längs stigen väster om Eva Rosengren (se foto).

Västkuststiftelsen vill att vi skall godkänna stängslingen utbredning innan arbetet påbörjas. Vi önskar Gåsöbornas synpunkter och kommentarer!
18 januari 2019

Västkuststiftelsens förslag Klicka på bilden för förstoring.
> Gul prickad linje är ungefärlig sträckning för det nya stängslet.
> Gul hel linje befintligt stängsel Lunnevik.
> Rosa linje är stigen genom hägnet.
> Rosa romber är grindar. Kan utformas efter behov. Körgrind, gånggrind eller både och.
> Stigen längs Mjölkängarna hamnar mellan två hägn.

Västkuststiftelsens röjning av berget mot stigen hösten 2018. Klicka på bilden för förstoring.

LONA Projektet

Lona-projektet är nu formellt avslutat. Nedan finns historisk information.
--------------
Här samlar vi information om Lokala Naturvårdssatsningen (LONA) och samverkan med Lysekils kommun & Länsstyrelsen för att bl.a. restaurera Kalvhagen.

> Senaste uppdateringen i korrespondensen med Lysekils kommun finns här
> Allmän info från Naturvårdsverket finns här
> Översiktskarta av dikningsarbete här
> Se bilderna från dikningsarbetet påsken 2016 här
> Gåsös dagsverken här
 

REGISTRERA DAGSVERKEN!
Fyll i uppgifterna nedan varje gång du lagt ned timmar inom ramen för LONA.
Kom ihåg att detta är vår huvudsakliga finansiering av Gåsös bidrag.