Skötselplan

Naturvårdsområdet bildades 1987 på initiativ av Gåsös markägare och Lysekils kommun. Gåsö samfällighets naturvårdsutskott utgör samtalspart med Länsstyrelsen och förvaltaren, Västkuststiftelsen, beträffande Gåsö Naturvårdsområde.

En ny skötselplan för naturvårdsområdet har tagits fram och vunnit laga kraft 2018.