Gåsö Viltvårdsområdesförening (GVVF)

Lennart Ramberg  besvarar frågor och tar gärna emot förslag om förbättringar inom föreningens ansvarsområde.
Email: l.p.ramberg@telia.com eller vilt@gaso.nu för att kontakta hela styrelsen.
Tel: 070-895 8460

Avgifter betalas till till Viltvårdens Plusgiro 290833-3
Organisationsnummer: 802427-2950

POSTADRESS
Gåsö Viltvårdsområdesförening
c/o Lennart Ramberg
Storskogsvägen 15
167 65 Bromma