Lån & Hyra av Gåsö Kapell

BOKNING
Överenskommelse och bokning av kapellet sker genom kontakt med kapellansvarig (byggnadsansvarig) i samfällighetens styrelse. Se sidan "styrelsen" för ytterligare information.

AVGIFT
1. Medlem i Gåsö samfällighetsförening kan låna kapellet kostnadsfritt.
2. Övriga ska innan uthämtning av nyckel ha erlagt en avgift om 1 000 kr för heldagshyra, inbetalas på Gåsö Samfällighets Plusgiro 4309845-8.

FÖRESKRIFTER
1. Gåsö kapell kan lånas/hyras för gudstjänst, dop, vigsel, begravning samt kulturella evenemang såsom musikafton, konsert eller konstutställning. Kapellet får inte lånas för privata fester. Styrelsen för Gåsö samfällighetsförening äger besluta om riktlinjer och praxis för vad som ska gälla vid lån eller hyra av kapellet.

2. Den som lånar/hyr kapellet bär ansvar för samtliga i lokalen närvarande. Han/hon bär också ansvar för att tillhörande egendom inte förstörs eller vanvårdas. Skulle onormal skada uppkomma är låntagaren/hyrestagaren ersättningsskyldig.

3. Lån/hyrestagaren ska vara minst 18 år.

4. Lån/hyrestagaren ansvarar för att verksamheten i kapellet är i linje med vad som anges i dessa föreskrifter

5. Rökning är förbjuden inne i kapellet.

6. Kapellet ska städas enligt följande:
  a) ta bort fläckar på golvet
  b) torka av stolar och iordningsställ stolsraderna
  c) sopa och våttorka golvet
  d) städa utanför porten och på trappan
  e) släng alla sopor i containern

7. Nyckeln ska återlämnas till kapellansvarig i samfällighetens styrelse. Lisa Haeger på pensionatet.

Ladda ned checklistan här: