ADRESSREGISTER

DET FINNS TVÅ ADRESSREGISTER på Gåsö.
Vi försöker dock synka dessa när ny information kommer in.

  • GTSK hanterar alla uppgifter om medlemmar, telefonlistan i Gåsöguiden m.m. här
  • SAMFÄLLIGHETEN har en adresslista som faktureringsunderlag, kontakta någon i styrelsen om du har frågor kring det.

STÄMMER DINA UPPGIFTER HOS SAMFÄLLIGHETEN?
Har du flyttat, bytt e-post eller mobilnummer?
Hjälp oss att hålla adressregistret uppdaterat -
fyll i formuläret nedan! Stort tack på förhand