Gåsö 1:77

Ägarna till fastigheten Gåsö 1:77 har hos Mark- och Miljödomstolen, Vänersborg, stämt Gåsö Samfällighetsförening. Stämningsansökan, styrelsens svar och kärandens svar finns nedan.