Samfällighetens Integritetspolicy - GDPR

Samfällighetsföreningen Gåsö lagrar uppgifter om sina medlemmar och sådana personer eller företag som samfällighetsföreningen har en ekonomisk relation med.
 
De uppgifter som lagras är adress och kontaktuppgifter och information om affärstransaktioner som fakturor och betalningar och andra verifikationer.
 
Därutöver lagras även sådana handlingar som har med styrningen av samfällighetsföreningen, som protokoll, möteshandlingar, avtal och myndighetsbeslut rörande föreningens verksamhet. Sådana handlingar är normalt tillgängliga för föreningens medlemmar.
 
Information gallras så snart det är möjligt. För redovisningsmaterial gäller att det skall bevaras i tio år. Föreningens handlingar lagras tills vidare.
 
Den som önskar ändra eller avlägsna uppgift i adressregistret eller andra uppgifter kan vända sig till styrelsen på samfallighet@googlegroups.com
 
Medlemskap eller ekonomisk relation med Gåsö Samfällighetsförening innebär att man samtycker till att personuppgifter behandlas på detta sätt.