Gunnar Jacobsson Donation

Gunnar Jacobsson, en av Gåsös stora profiler, avled i juli 2008.

I samband med bouppteckningen stod det klart att Gunnar testamenterat ca 600.000 kr till Samfälligheten för skötsel och vård av kapellet Samfälligheten har även fått en stor silverpokal till kapellet.

Styrelsen känner å hela Gåsös vägnar en stor tacksamhet för gåvorna, och kommer inom kort att redogöra för hur vi föreslår att medlen bäst nyttjas för att möta Gunnars vilja.

En plakett till Gunnars minne kommer att sättas upp i kapellet.

Om du vill skänka en donation till Gunnar Jacobssons minnesfond - sätt in beloppet på Gåsö Samfällighets Plusgiro 4309845-8. Du kan sedan fylla i gåvobrev nedan - direkt i datorn eller för hand.

Tack för din gåva!

Styrelsen november 2008