Minnesgåva

När du väljer att hedra någon med en gåva till Gåsö visar du omtanke om vår ö.

Du kan välja att skänka till Gunnar Jacobssons minnesfond för att stödja underhåll
av kapellet - eller ge en gåva till Gåsö.

Sätt in beloppet på Gåsö Samfällighets Plusgiro 4309845-8.
Ange om gåvan avser Gunnar Jacobssons minnesfond eller Gåsö,
samt ditt namn.

Du kan sedan fylla i valfritt gåvobrev nedan - direkt i datorn eller för hand.

Tack för din gåva!